Kvinnenes internasjonale bønnedag


Fredag 5. mars. I år et digitalt program. I tillegg vil det på være åpent for stille bønn på Sion fra klokken 18:00-19:00. Husk smittevernregler!
 

Tilbake