Misjonsgudstjeneste i Lund kirke


Søndag 26. september kl. 11.00, misjonsgudstjeneste ved sokneprest Knut Svenning og kantor solvor K. Konstali. Preken ved misjonsprest John Olav Dankel og sang ved Bente H. Brogeland. Gullkonfirmanter har fått spesiell invitasjon til gudstjenesten. Takkoffer til misjonsprosjektet NLM. 

 

Smittevernregler

Fortsatt har vi restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Oppdatert retningslinjer for Den norske kirke finner du her. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder.

Veileder for Lund menighet
Veileder for Lund menighetssenter 

Tilbake