Lund og Heskestad > Forside
En feil har oppstått. En feil har oppstått.
En feil har oppstått. En feil har oppstått.

Kalender


TOMASMESSE
Lund kirke 20. oktober kl. 19.30

v/sokneprest Knut Svenning og
kantor Solvor K. konstali.
Vitnesbyrd ved Leonard Jonarson
Sang og musikk: Nadiah, Lucia, Arnot og Leonard.
Forbønn og nattverd.
Takkoffer til Laos-prosjektet NMS.

Velkommen til kirke!


 

Aktuelt

En feil har oppstått. Feil: Aktuelt er for øyeblikket ikke tilgjengelig.

Det skjer ...

En feil har oppstått. Feil: Det skjer ... er for øyeblikket ikke tilgjengelig.