Åpen kirke og bønn i koronatiden


Søndag 11. april vil Lund kirke være åpen for stillhet og bønn i tiden kl. 18-20. Vi ser fram til en gang å kunne fylle våre kirker med mennesker til gudstjeneste og sang uten avstandsregler og forbud. Enn så lenge må vi leve med de begrensning...

Les mer

 

Menigheten

Åpen kirke og bønn i koronatiden


Søndag 11. april vil Lund kirke være åpen for stillhet og bønn i tiden kl. 18-20. Vi ser fram til en gang å kunne fylle våre kirker med mennesker til gudstjeneste og sang uten avstandsregler og forbud. Enn så lenge må vi leve med de begrensningene som våre  smittevernregler gir oss for å ta vare på liv og helse. Selv om gudstjenester har blitt avlyst, er kirken det ikke. Du er fortsatt hj...

Les mer

God påske!


Påskedag feirer vi oppstandelsen, at Jesus lever. Dette er dagen for å synge glade påskesanger. Her fra Lund kirke høres sang og musikk, og påskens evangelium leses. 

Les mer

 

Menigheten

God påske!


Påskedag feirer vi oppstandelsen, at Jesus lever. Dette er dagen for å synge glade påskesanger. Her fra Lund kirke høres sang og musikk, og påskens evangelium leses. 

Les mer

 

Langfredag

Langfredag er påskens sørgedag.  Den handler om lidelsen Guds Sønn måtte gå gjennom, korsfestelse og død. Vanligvis har vi pasjonsgudstjene...

Les mer

 

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag var den dagen Jesus innstiftet nattverden. Denne påsken kan vi dessverre ikke møtes til gudstjeneste med nattverd, men her er ...

Les mer

 

Palmesøndag

Hva er palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag? På nettsiden og menighetens side på Facebook, blir påskens budskap delt gjennom o...

Les mer

 

Fasteaksjonen 23. mars

Les mer

 

Ny sekretær

Eivind Helland ny sekretær på kirkekontoret

Les mer

 

Orgel for framtida

Bli med å bidra til framtida for Lund kirkes orgel! 12. og 13. mars kl. 10.00-15.30 på Coop Extra.

Les mer

 

Forsmak på fellesmøtene 2021/22

Møt Elin Fagerbakke i denne sendingen som en forsmak på fellesmøtene. På grunn av  smitte-situasjonen må vi utsette møtene til neste år. Kl...

Les mer

 

Andakt fra Heskestad kyrkje

Andakt, sang og musikk fra Heskestad kyrkje i januar 2021.

Les mer

Flere saker