Sommerens gudstjenester


Gudstjeneste i Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00 Tema: Skaperverkets dag,  ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali. Nattverd. Takkoffer til stiftelsen Korsvei. Gudstjeneste i Heskestad kyrkje 4. juli kl. 11.00 A...

Les mer

 

Menigheten

Sommerens gudstjenester


Gudstjeneste i Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00 Tema: Skaperverkets dag,  ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali. Nattverd. Takkoffer til stiftelsen Korsvei. Gudstjeneste i Heskestad kyrkje 4. juli kl. 11.00 Aposteldagen,  ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Gudstjeneste i Lu...

Les mer

Tanker om tro


John Nikolaisen deler tanker om tro og et ord fra Bibelen. Han synger "Barn, ikkje tenar" av Sølvi Helén Hopland, og Mannskvintetten synger "Du har eit liv som er verdt å leva" av Bjørn Eidsvåg.

Les mer

 

Menigheten

Tanker om tro


John Nikolaisen deler tanker om tro og et ord fra Bibelen. Han synger "Barn, ikkje tenar" av Sølvi Helén Hopland, og Mannskvintetten synger "Du har eit liv som er verdt å leva" av Bjørn Eidsvåg.

Les mer

 

Digital gudstjeneste 4. juli

Vi har fått spørsmål fra Kirkerådet om å spille inn en gudstjeneste som skal vises på den nasjonale facebook-siden og YouTube-kanalen for D...

Les mer

 

Pinse - mer enn en utfartshelg!

Pinse er det tredje store kristne høytiden. Hvorfor feirer vi pinse? Her møter vi sang og musikk fra Lund kirke, men også en sokneprest på ...

Les mer

 

Finnes det håp og glede i koronatiden?

En samtale om håp og glede i en tid mange opplever som tung og krevende. Leif Johannes Netland er ansatt ved Stavanger bispedømmekontor som...

Les mer

 

Påmelding konfirmant 2022

Bli med som konfirmant i Lund kirke / Heskestad kyrkje!

Les mer

 

God påske!

Påskedag feirer vi oppstandelsen, at Jesus lever. Dette er dagen for å synge glade påskesanger. Her fra Lund kirke høres sang og musikk, og...

Les mer

 

Langfredag

Langfredag er påskens sørgedag.  Den handler om lidelsen Guds Sønn måtte gå gjennom, korsfestelse og død. Vanligvis har vi pasjonsgudstjene...

Les mer

 

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag var den dagen Jesus innstiftet nattverden. Denne påsken kan vi dessverre ikke møtes til gudstjeneste med nattverd, men her er ...

Les mer

 

Palmesøndag

Hva er palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag? På nettsiden og menighetens side på Facebook, blir påskens budskap delt gjennom o...

Les mer

Flere saker