Misjonsgudstjeneste i Lund kirke


Søndag 26. september kl. 11.00, misjonsgudstjeneste ved sokneprest Knut Svenning og kantor solvor K. Konstali. Preken ved misjonsprest John Olav Dankel og sang ved Bente H. Brogeland. Gullkonfirmanter har fått spesiell invitasjon til gudstjenesten. ...

Les mer

 

Menigheten

Misjonsgudstjeneste i Lund kirke


Søndag 26. september kl. 11.00, misjonsgudstjeneste ved sokneprest Knut Svenning og kantor solvor K. Konstali. Preken ved misjonsprest John Olav Dankel og sang ved Bente H. Brogeland. Gullkonfirmanter har fått spesiell invitasjon til gudstjenesten. Takkoffer til misjonsprosjektet NLM. 

Les mer

 

Jubileumsfest på Lund prestegård

Kirkekaffe etter friluftsgudstjenesten i Haien ble i prestegårdshagen. Mer enn hundre personer møtte fram til jubileumsfest for OVF i prest...

Les mer

 

Gudstjeneste fra Lund kirke

Aposteldagen 4. juli 2021.  Denne gudstjenesten sendes også fra Den norske kirkes Youtube-kanal og Facebook-side. Takk til alle som har...

Les mer

 

Tanker om tro

John Nikolaisen deler tanker om tro og et ord fra Bibelen. Han synger "Barn, ikkje tenar" av Sølvi Helén Hopland, og Mannskvintetten synger...

Les mer

 

Pinse - mer enn en utfartshelg!

Pinse er det tredje store kristne høytiden. Hvorfor feirer vi pinse? Her møter vi sang og musikk fra Lund kirke, men også en sokneprest på ...

Les mer

 

Finnes det håp og glede i koronatiden?

En samtale om håp og glede i en tid mange opplever som tung og krevende. Leif Johannes Netland er ansatt ved Stavanger bispedømmekontor som...

Les mer

 

Påmelding konfirmant 2022

Bli med som konfirmant i Lund kirke / Heskestad kyrkje!

Les mer

 

God påske!

Påskedag feirer vi oppstandelsen, at Jesus lever. Dette er dagen for å synge glade påskesanger. Her fra Lund kirke høres sang og musikk, og...

Les mer

 

Langfredag

Langfredag er påskens sørgedag.  Den handler om lidelsen Guds Sønn måtte gå gjennom, korsfestelse og død. Vanligvis har vi pasjonsgudstjene...

Les mer

Flere saker