Kontaktinformasjon


Lund kirkelige fellesråd

Adresse: Stasjonsveien 7, 4460 MOI  - se kart
Telefon: 51 40 90 50
Epost:
kirkepost@lund.kommune.no

Kantor

Solvor Kvåle Konstali

41624626

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Tommy Eik

992 52 633

Send epost

Kirketjener

Gretlies Rusdal

51402350

99240516

Send epost

Kirketjener i Heskestad

Leif Hegelstad

90978171

Send epost

Kirkeverge

Terje Sindland

90769988

Send epost

Klokker i Heskestad

Tone Skårland Skjærpe

99785094

Send epost

Sekretær og trosopplærer

Eivind Helland

97414074

Send epost

Sokneprest

Knut Svenning

90840441

90693119

Send epost

Trosopplærer

Kristin Sjo Førre

90846164

Send epost