Friluftsgudstjeneste i Haien


Søndag 18. april kl. 11.00 blir det friluftsgudstjeneste i Haien. Haien er den gamle husmannsplassen like over veien ved Lund kirke. Gudstjenesten er ved sokneprest Knut Svenning og kantor Solvor K. Konstali. Ta med stol eller noe å sitte på.

 

Enn så lenge må vi leve med de begrensningene som våre smittevernregler gir oss for å ta vare på liv og helse. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder. Noen gudstjenester har blitt avlyst, og noen blir holdt utendørs. Uavhengig av hvilke tiltak som til en hver tid gjelder, er du velkommen til å ta kontakt med presten for samtale, soknebud med mer. Andre ansatte er også tilgjengelige. Kontaktinformasjon er på denne nettsiden under "om oss" i menyen oppe på siden. Har du spørsmål om smittevern, kontakt gjerne kirkevergen. Enn så lenge oppfordres vi til å ikke krysse kommunegrensene på våre arrangementer. 

 

Bønn i koronatiden.

Kjære Gud, vi ber for alle som er rammet av koronakrisen. Vi ber for alle som lider nå, for alle urolige, ensomme og redde. Vi ber for alle syke, eldre og velsign alle helsearbeidere. Vi ber for alle med viktige lederansvar, og alle med samfunnsviktige oppgaver.

Vi ber for alle barn og unge, og de som arbeider i Hammeren, Heskestad og Hovsherad barnehager, Nygård, Hovsherad og Heskestad barneskoler, og for ansatte på Lund ungdomsskole. Vi ber for Lundheim folkehøgskole, alle elever og lærere.

Vær med alle som har mistet sine trygge steder i hverdagen og spesielt for de som er i karantene eller som er isolerte. Vi ber for alle arbeidsplasser i Lund. Hjelp oss å stå sammen i denne tiden. Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre. 

Vi ber om at vaksineringen må gå godt og at en normal hverdag snart igjen kan komme.

Amen i Jesu navn.
 

Tilbake