Åpen kirke og bønn i koronatiden


Søndag 11. april vil Lund kirke være åpen for stillhet og bønn i tiden kl. 18-20.

Vi ser fram til en gang å kunne fylle våre kirker med mennesker til gudstjeneste og sang uten avstandsregler og forbud. Enn så lenge må vi leve med de begrensningene som våre smittevernregler gir oss for å ta vare på liv og helse. Selv om gudstjenester har blitt avlyst, er kirken det ikke. Du er fortsatt hjertelig velkommen til å ta kontakt med presten for samtale, soknebud med mer. Andre ansatte er også tilgjengelige. Kontaktinformasjon er på denne nettsiden under "om oss" i menyen oppe på siden.  

 

Bønn i koronatiden.

Kjære Gud, vi ber for alle som er rammet av koronakrisen. Vi ber for alle som lider nå, for alle urolige, ensomme og redde. Vi ber for alle syke, eldre og velsign alle helsearbeidere. Vi ber for alle med viktige lederansvar, og alle med samfunnsviktige oppgaver.

Vi ber for alle barn og unge, og de som arbeider i Hammeren, Heskestad og Hovsherad barnehager, Nygård, Hovsherad og Heskestad barneskoler, og for ansatte på Lund ungdomsskole. Vi ber for Lundheim folkehøgskole, alle elever og lærere.

Vær med alle som har mistet sine trygge steder i hverdagen og spesielt for de som er i karantene eller som er isolerte. Vi ber for alle arbeidsplasser i Lund. Hjelp oss å stå sammen i denne tiden. Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre. 

Vi ber om at vaksineringen må gå godt og at en normal hverdag snart igjen kan komme.

Amen i Jesu navn.
 

Tilbake