Ny liturgi


Etter gudstjenesten i Haien søndag 9. mai blir ny (revidert) liturgi for hovedgudstjenesten lagt fram for menighetsmøte i Lund menighet. Den blir da presentert og det blir anledning for å kommentere denne. Vi har ønsket å ikke gjøre store endringer, og har derfor bevart nattverdliturgien slik den var. Noe var vi nødt til å endre etter som det var færre valgmuligheter denne gangen. Kyrie og Gloria er etter den nye allmenne serie 2. Et nytt obligatorisk ledd er halleluja-omkved ved lesning av evangelieteksten. 

 

Den nye liturgien for hovedgudstjenesten er anbefalt av gudstjenesteutvalget og vedtatt av menighetsrådet. Samme liturgi er vedtatt av Heskestad menighet. Se den nye liturgien her.

Tilbake