Sommerens gudstjenester


Gudstjeneste i Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00
Tema: Skaperverkets dag, 
ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali.
Nattverd. Takkoffer til stiftelsen Korsvei.

Gudstjeneste i Heskestad kyrkje 4. juli kl. 11.00
Aposteldagen, 
ved sokneprest Torbjørn Hestnes og kantor Solvor Konstali.
Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Gudstjeneste i Lund kirke søndag 27. juni kl. 11.00
ved sokneprest Torbjørn Hestnes.
Dåp og nattverd. Takkoffer til Daudi.

 

Smittevrensregler

 

Fortsatt har vi restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Oppdatert retningslinjer for Den norske kirke finner du her. Samfunnet er på vei mot å åpnes opp, selv om det lokalt vil kunne være strengere tiltak noen steder. Veileder for Lund menighet
Veileder for Lund menighetssenter 

 


 

Tilbake