Jubileumsfest på Lund prestegård


Kirkekaffe etter friluftsgudstjenesten i Haien blir i prestegårdshagen. Det blir tale, foredrag, omvisning i boligen, museet og husmannsplassen. Musikalsk innslag fra Guro Utne Salvesen og Solvor K. Konstali.

 

Den 15. august finner feiringen sted på Lund prestegård på Moi, som i sin tid var en storgård da Lund prestegjeld var sentrum i et prestegjeld som innbefattet Sirdal, Bakke, Gyland, Nes og Lund. Det staselige tømmerhuset i to høyder har valmtak og stor gang gjennom huset. Over inngangsdøren står inskripsjonen «Gud alene æren 1779-1920». I 1920 var huset endret etter tegninger av arkitekt Georg Eliassen. Stabburet, også i laftet tømmer, står på tunets sørside og kan føres tilbake til 1700-tallet. Hele anlegget og den staselige hovedbygningen har høy aldersverdi og har gjennom generasjoner utgjort det geistlige tyngdepunktet i bygda. OVF har mellom ulike presteskifter oppgradert den store presteboligen. I 2017 ble det lagt inn nytt varmeanlegg og gangen ble rehabilitert med fliser i samarbeid med Kulturavdelinga i Rogaland.

Mer informasjon på OVF's Facebook og nettside.

Tilbake